Predna stranaV knihe si môžete prečítať:

  • ako Boh povolal ženu do duchovnej služby na plný úväzok v cirkvi.
  • že Bibliu je možné prečítať raz i dvakrát za rok.
  • že za rok môžete vyučiť jedného učeníka.
  • ako je možné zamilovať sa aj v dvadsiatich deviatich rokoch a pritom v oblasti vzťahu a rodiny nič nestratiť.
  • o bojoch ženy vo vodcovskej službe.
  • aký pocit má človek, ktorý dal do zbierky na misiu všetky peniaze z peňaženky, a ako sa Boh o všetko postaral.
  • ako je možné spoznať Boha osobne.
  • že život so živým Bohom je reálny!

„Ak niekto z vás hľadá Božie povolanie pre svoj život, vzali ste do rúk správnu knihu. Tým, ktorí túžia plniť Božiu vôľu, Boh otvára dvere do nových dimenzií v službe. Povoláva do nej aj mladé ženy a používa si ich ako svoje nástroje. Som vďačný Bohu za ľudí, ako je Martina, ktorí sú otvorení prijať zodpovednosť a niesť bremeno služby i napriek nedostatkom a prekážkam. Publikácia je zvlášť pre dnešný svet sviežim závanom nádeje a správnych biblických hodnôt. Opisuje život, akým je hodno žiť a ovplyvňovať svet vôkol seba!“

Ján Lacho
biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku

Zadna stranaMartina Hargašová:Realita s Bohom

mäkká väzba, počet strán: 240 + 4 strany farebnej prílohy, veľkosť: 14 x 21 cm, ISBN 978-80-7120-080-2

Cena: 10.- eur (250.- Kč)

Objednávka: Realita s Bohom-objednavkovy list a obsah kapitol (1)

„Martinkinu knižku som otvárala s túžbou poodhaliť tajomstvo radostného života ženy, ktorú som mala možnosť spoznať ‘priamo v akcii‘ a ktorá priniesla do môjho života Božie povzbudenie. Je to pohľad na vážne rozhodnutie človeka poslúchnuť Božie pozvanie, opustiť hriech, vstúpiť do zmluvy s Bohom, milovať Ho, študovať Jeho slovo, chodiť Jeho Duchom a slúžiť Mu zo všetkých síl. Pred mojimi očami vykreslila živého, milujúceho Boha, ktorý má skutočnú moc odpustiť hriechy, radikálne zmeniť smer nášho života a dať mu úžasný, nový zmysel. Nadchla moje srdce pre život s Pánom!“

Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD
učiteľka Katedry evanjelikálnej teológie a misie v Banskej Bystrici

“Kniha, ktorú práve držíte v ruke je ďaleko viac, než len životnou kronikou autorky. Vďaka detailnému opisu jednotlivých období Martininho života a biblických zamyslení popretkávaných autentickými výpoveďami jej priateľov sa čitateľovi ponúka pragmatický návod na to, ako budovať učeníkov a ako žiť život hodný nasledovania.”

Vlado Žák, B.A.
pastor eXit mládeže, Bratislava city church

Martina HARGAŠOVÁ, rodená PRVÁ, sa narodila 18. októbra 1971 v Piešťanoch. Vo svojich deväťnástich rokoch sa osobne stretla s Bohom a radikálne zmenila svoj životný štýl. Krátko nato začala slúžiť ako misijná pracovníčka a vo svojich dvadsiatich rokoch našla životné poslanie. Pracovala ako vedúca dorastu, mládeže, chvál, táborov a rôznych kresťanských projektov v miestnom cirkevnom zbore. Na Považí distribuovala Knihu života, Knihu nádeje a ako lektorka organizácie ACET prednášala na základných a stredných školách.
Je deväť rokov šťastne vydatá a s manželom Jurajom majú dve malé dcérky, Martinku a Viktóriu. Momentálne je vedúcou Spoločenstva PRÍSTAV v Piešťanoch a predsedkyňou OZ Viva Network Slovensko. Jej túžbou je, aby Cirkev naplnila poslanie, ktoré jej určil Boh!

…našla som svoje poslanie…