Týždeň modlitieb a pôstu NOVEMBER (4.-9.11.2019)

Na začiatku každého mesiaca stojíme ako zbor spolu v modlitbách a pôste. Tento mesiac to vychádza od pondelka 4.11 do soboty 9.11. Pripoj sa do spoločenstva modlitebníkov a otvor brány pre Božie pôsobenie vo všetkých oblastiach tvojho života. V stredu o 18:00 sa stretávame v zbore na spoločné modlitebné stretnutie....

pokračovať v čítaní

Týždeň modlitieb a pôstu OKTÓBER (7.-12.10.2019)

Na začiatku každého mesiaca stojíme ako zbor spolu v modlitbách a pôste. V stredu o 18:00 sa stretávame v zbore na spoločné modlitebné stretnutie. Tento mesiac to vychádza od pondelka 7.10  do soboty 12.10. Pripoj sa do spoločenstva modlitebníkov a otvor brány pre Božie pôsobenie vo všetkých oblastiach tvojho života....

pokračovať v čítaní

TRANSFORMERI – Konferencia pre mužov 19.10.2019

Kňaz Prorok Kráľ Za starodávnych čias sa v biblickom Izraeli ustanovovali tri kategórie mužov do verejnej služby aktom pomazania – proroci, kňazi a králi. Na hlavu im bol vyliaty olej, ktorý symbolizoval zasvätenie sa Bohu a pomazanie od Boha. Prorok mal reprezentovať Boha pred ľudmi, kňaz zastupoval ľudí pred Bohom...

pokračovať v čítaní

Celocirkevná Konferencia AC, 5.október, Bratislava

Už o 3 týždne budeme mať CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU ACS s vzácnym hosťom Martinom Steelom z Nového Zélandu. Martin je náš vzácny priateľ, vyhľadávaný rečník, senior pastor, apoštolský vodca a autor viacerých kníh. Témou konferencie je KRÁĽOVSTVO BOŽIE  Keď sa farizeji spýtali Ježiša kedy príde kráľovstvo Božie, Ježiš im odpovedal: „príchod kráľovstva Božieho sa...

pokračovať v čítaní

Nová séria kázní CESTA UČENÍCTVA

V nasledujúcich týždňoch budeme prechádzať cez sériu kázní CESTA UČENÍCTVA 25.8 Pozvanie na cestu učeníctva Matúš Moyzes 1.9 Učeník miluje Boha Jaro Hladík 8.9 Učeník miluje ľudí Matúš Moyzes 15.9 Deň svedectiev 22.9 Učeník miluje zbožný životný štýl Matúš Moyzes 29.9 Učeník miluje Božiu rodinu Matúš Moyzes 6.10 Učeník miluje...

pokračovať v čítaní

Týždeň modlitieb a pôstu SEPTEMBER (2.-7.9.2019)

Na začiatku každého mesiaca stojíme ako zbor spolu v modlitbách a pôste. V stredu o 18:00 sa stretávame v zbore na spoločné modlitebné stretnutie. Tento mesiac to vychádza od pondelka 2.9  do soboty 7.9. Pripoj sa do spoločenstva modlitebníkov a otvor brány pre Božie pôsobenie vo všetkých oblastiach tvojho života....

pokračovať v čítaní