Týždeň modlitieb a pôstu OKTÓBER

Na začiatku každého mesiaca stojíme ako zbor spolu v modlitbách a pôste. V stredu o 18:00 sa stretávame v zbore na spoločné modlitebné stretnutie. Tento mesiac to vychádza od pondelka 2. októbra do piatku 6. októbra. Modlitebné Dôrazy pre tento mesiac: Mesiac úcty k starším: Zdravie starších bratov a sestier, Potešenie a povzbudenie,...

pokračovať v čítaní

Celocirkevná konferencia ACS s Guillermom Preinom 7.10.2017

HOSŤ KONFERENCIE Guillermo Prein Ako 16-ročný zažil v roku 1977 silnú duchovnú skúsenosť, po ktorej sa vzdal ateizmu a vydal sa s vášňou za Ježišom. Vyrastal v kresťanskom letničnom spoločenstve a čoskoro sa zapojil do evanjelizačnej služby na uliciach a námestiach, vďaka čomu nadobúdal kresťanské skúsenosti. Bol povolaný do pastorálnej služby, vzdal sa plánov študovať...

pokračovať v čítaní

Zborový deň 30.07.2017

Božie Slovo hovorí, že cirkev nie je budova. Boží chrám tvoria ľudia stvorení, zachránení, premenení a zmocnení Živím Bohom. Realitu tejto pravdy sme spolu zažili 30. júla na spoločných bohoslužbách v záhrade. Toto video rozprava príbeh tohto požehnaného dna. Od rana prichádzali ľudia s očakávaním a úsmevom. Uctievanie mohli počuť...

pokračovať v čítaní

YC Slovensko 2016

YC Slovensko je 2-dňová konferencia mládeže Apoštolskej cirkvi. Našim hosťom na YC 4-5. novembra v Galante bude rečník a autor knihy Unmasked – JIM ANDERSON z USA. Jim má srdce pre mladú generáciu a špeciálne pomazanie slúžiť mladým v oblasti uzdravenia IDENTITY, SEXUALITY a povolávať túto generáciu do SLOBODY &...

pokračovať v čítaní