Deviaty deň pôstu (Utorok 16.1)

Vtedy sa Hospodin rozhorlí za svoju krajinu a zľutuje sa nad svojím ľudom. Hospodin dá odpoveď svojmu ľudu: Hľa, posielam vám obilie, mušt i olej a nasýtite sa tým. Viac vás už nevydám na potupu medzi pohanmi. Joel 2,18-19 Toto nádherné zasľúbenie knihy Joel prichádza ako Božia odpoveď na pôst. Uprostred...

pokračovať v čítaní

Ôsmy deň pôstu (Pondelok 15.1)

O polnoci sa rozľahol krik: Hľa, ženích prichádza! Vyjdite mu v ústrety!       Matúš 25,6 V minulom roku 2017 v cirkvi po celom svete znovu silnejšie rezonovala téma druhého príchodu Ježiša Krista. Myslím si, že je to pre kresťanov veľmi dôležitý dôraz a cirkev naozaj potrebuje znovu obnoviť svoje očakávanie. Krik, ktorý sa o...

pokračovať v čítaní

Siedmy deň pôstu (Nedeľa 14.1)

Učiň svůj půst něčím víc než denní rutinou – udělej ho skutečnou věcí Půst by neměl být pouze další náboženskou rutinou. Tvůj půst by měl být vášnivý a vycházet ze tvého srdce. V Izajáši 58, se Bůh hněval na lidi, kteří se nepostili ze svého srdce. Jejich forma půstu byla...

pokračovať v čítaní

Šiesty deň pôstu (Sobota 13.1)

Výbrané z biblickej príručky 21 denní půst od Jentezena Franklina (zdroj: http://jentezenfranklin.cz/pust-2017-den-treti/) „Jako laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, ó Bože! Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu! Kdy předstoupím, abych se ukázal  před Boží tváří?Slzy jsou mi chlebem ve dne i v noci, když mi...

pokračovať v čítaní

Piaty deň pôstu (Piatok 12.1)

On mu však odpovedal: Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Mat 4,4 V čase pôstu síce hladuje naše telo, ale o to viac sýtime nášho ducha. Tým najlepším pokrmom pre ducha človeka je Božie Slovo. Je to veľmi výživný pokrm. Ježiš...

pokračovať v čítaní

Štvrtý deň pôstu (Štvrtok 11.1)

1 Korinťanom 9,24-27 24 Či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné? Bežte tak, aby ste uchvátili! 25 A každý, kto zápasí, zdŕža sa všetkého, a tamtí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú. 26 Preto ja tedy tak bežím, ako ten, kto nebeží na...

pokračovať v čítaní

Tretí deň pôstu (Streda 10.1)

Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Efezanom 6,12 V Duchovnej oblasti je našim nepriateľom diabol a jeho démoni. Duchovne mocnosti. Za vecami, ktoré potrebuješ vo svojom živote prelomiť stojí často nepriateľská moc. My sa potrebujeme sprotiviť...

pokračovať v čítaní

Tretí ročník Kurzu duchovného poradenstva s Radom Mikulom

Už túto sobotu 13.1.2018 začína v našom zbore Tretí ročník Kurzu duchovného poradenstva s Radom Mikulom. KURZ   č.19:       OBLASTI – SFÉRY DUCHOVNÉHO BOJA Pozemská sféra duchovného boja Nadzemská – nebeská sféra duchovného boja Rozhodnutia pred Božím trónom   PROGRAM STRETNUTIA: 8:00 – 9:00 registrácia 9:00 – 9:30 chvály 9:30 – 10:30...

pokračovať v čítaní

Druhý deň pôstu (Utorok 9.1.)

Zažil si už, že odrazu na teba začali vyskakovať problémy zo všetkých smerov a strán. Všetko vyzeralo v poriadku, ale naraz je tvoj pokojný život narušený a keď je toho príliš, začínaš podliehať strachu a zúfalstvu. Ani najpevnejší kresťan nie je niekedy imúnny voči pocitom úzkosti a stresu. V 20. kapitole druhej knihy Kronickej čítame...

pokračovať v čítaní

Prvý deň pôstu (Pondelok 8.1.)

Začiatok pôstu. Boh nás pozýva bližšie k sebe. Uprostred hluku najrôznejších médií a rôznych povinnosti nie je jednoduché na túto cestu bližšie k Bohu nastúpiť. Pôst je prostriedok, ktorý nám pomáha oddeliť sa od vecí, ktoré nám zastierajú náš duchovný zrak. Je to spôsob, ako sa priblížiť k Bohu. List Jakuba 4,8 hovorí: „Priblížte...

pokračovať v čítaní