Zatiaľ žiadne komentáre

Celocirkevná konferencia ACS s Guillermom Preinom 7.10.2017

HOSŤ KONFERENCIE
Guillermo Prein
Ako 16-ročný zažil v roku 1977 silnú duchovnú skúsenosť, po ktorej sa vzdal ateizmu a vydal sa s vášňou za Ježišom. Vyrastal v kresťanskom letničnom spoločenstve a čoskoro sa zapojil do evanjelizačnej služby na uliciach a námestiach, vďaka čomu nadobúdal kresťanské skúsenosti. Bol povolaný do pastorálnej služby, vzdal sa plánov študovať inžinierstvo, aby v roku 1979 mohol vstúpiť do seminára. Zároveň začal so svojou pastorálnou službou v jednej z najobávanejších (najchudobnejších) dedín na predmestí hlavného mesta Argentíny: Villa Tranquila, v časti Avellaneda.
V roku 1982 založil Centro Nueva Vida Vida (Centrum Nový život) v meste Buenos Aires. Je to významné priekopnícke spoločenstvo s hlbokou sociálnokultúrnou integráciou, založenou na pevných duchovných základoch. Zároveň sa tu budujú pracovné tímy, ktoré pokrývajú všetky oblasti spoločnosti a poskytujú odpovede na ich problémy. Dcérske spoločenstvá s rovnakým poslaním sú v súčasnosti rozšírené po celej Argentíne a Uruguaji, v Bolívii, Peru, Francúzsku a Taliansku.
Vďaka svojej práci a dobrej povesti zasiahol v kľúčových momentoch v nedávnej histórii Argentíny. Získal rešpekt v kruhoch politického ako aj ústavného života národa, je vedúcim poradcom v sociálnej i politickej oblasti, oblasti odborových organizácií a výrobných médií.
Jeho vášeň pre misiu ho viedla k spolupráci na budovaní zborov a spoločenstiev s ich vlastnými modelmi v každej krajine na štyroch kontinentoch.
Napísal niekoľko kníh, z nich druhé vydanie knihy ANGELS IN YOUR TOMBS/ANJELI VO VAŠICH HROBOCH/ publikovalo vydavateľstvo Editorial Vergara a to s veľkou odozvou na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Buenos Aires v roku 2010.
Uznáva hodnoty, o ktorých hovoril Ježiš: lásku, pokoj a solidaritu. Na základe týchto hodnôt skladá a spieva piesne so zámerom vytvoriť ( priestor pre Jeho)
identitu v meste. Jeho život a prácu môžeme zhrnúť do jednej vety: ODUŠEVNENÁ LÁSKA VOČI ĽUĎOM.

MIESTO A DÁTUM KONFERENCIE
Konferencia sa bude konať vo Zvolene v termíne od 6.10 do 8.10.2017 v Aule Technickej univerzity vo Zvolene a v Menze, ktoré sú vzdialené asi 5 minút peši, keďže sa nachádzajú v jednom areáli.

PROGRAM
Sobota, 7.10.2017
V sobotu bude prebiehať celocirkevná konferencia pre všetkých účastníkov. Témou konferencie je Aktuálna duchovná situácia vo svete a úloha Kristovej cirkvi v ňom. Vstup na konferenciu je voľný, program bude prebiehať v aule Technickej univerzity vo Zvolene (ul. T.G. Masaryka 24, Zvolen). Kapacita auly je 500 miest.

9:00 – 10:30 – seminár 1
10:30 – 11:00 – prestávka
11:00 – 12:00 – seminár 2
12:00 – 14:00 – obed
14:00 – 16:00 – seminár 3

FINANCOVANIE KONFERENCIE
Náklady na zabezpečenie celej konferencie si financujeme sami ako cirkev. Ide o tieto položky: cena letenky hosťa, jeho ubytovanie a pobyt; náklady na pobyt tlmočníkov (budeme mať medzi sebou Radka Smetanu s manželkou z AC ČR), prenájom priestorov Auly a Menzy a ďalšie. Z dôvodu zjednodušenia registrácie a zároveň na podporu pokrytia uvedených nákladov by sme Vás chceli poprosiť o spoluprácu – aby každý účastník dal v sobotu na celocirkevnej konferencii do zbierky svoj „konferenčný poplatok“ vo výške 10,-€, čo by pomohlo pokryť aspoň časť financií potrebných na zabezpečenie konferencie.
Veríme, že pri našej ochote štedro dať, budeme požehnaní všetci.

DETSKÁ SLUŽBA
Počas všetkých stretnutí bude zabezpečená detská služba, a to v Menze (internát Ľ. Štúra, Študentská 17, Zvolen). Za detskú službu je zodpovedný Rastislav Kollár a jeho tím. V prípade potreby ho môžete kontaktovať telefonicky na čísle 0907 879 683.

STRAVOVANIE A UBYTOVANIE
Stravovanie je v kompetencii každého individuálne. V prílohe nájdete mapu miest, kde sa dá v blízkosti naobedovať. Ubytovanie – máme rezervované na vysokoškolskom internáte v blízkosti Auly (v cene 12,-€/noc/osoba), a to len pre prvých 70 ľudí, ktorí prejavia záujem a napíšu záväznú objednávku na email: office@acsr.sk do 7. augusta 2017. Po naplnení kapacity si už ubytovanie každý zabezpečuje individuálne. V prílohe emailu je mapa miest hotelov a miest vhodných na ubytovanie.

PARKOVANIE

Zaparkovať je možné v okolí auly, príp. v okolí univerzity, kde je počas víkendu dostatok miesta. Parkovanie je bezplatné.

mapa