Zatiaľ žiadne komentáre

Dvanásty deň pôstu (Piatok 19.1)

DNES VEČER (Piatok 19.1) O 18:30 BUDE V NAŠOM ZBORE MODLITEBNÉ STRETNUTIE. PRÍĎ A POVZBUĎ AJ NIEKOHO ĎALŠIEHO!

Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. 2Kor 5,17

Boh chce v tomto pôste premeniť tvoj život. Chce premeniť tvoj pohľad na tvoj život, na Boží ľud, na tvojich bratov a sestry. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. To znamená že Kristus svojou mocou, ktorá je mu daná pretvoril život človeka. Ak si odovzdal svoj život Jemu, staré veci pominuli. Už nad tebou nemusí vládnuť tvoja minulosť. Božie odpustenie, jeho milosť, ktorú si dostal, ti dáva možnosť začať odznova. Ježiš hovorí: Hľa, činím všetko nové. (Zj 21,5)

Jeho milosť sa obnovuje aj dnešný deň a tebe hovorí, nespomínaj na staré, na to, čo bolo už nemusíš dbať (Iz 43,18). Nevracaj sa k veciam, ktoré ti Boh odpustil. Tie veci už nemusia mať vplyv na dnešný deň, na tvoju budúcnosť. Boh nám dnes dáva novú šancu. Pozeraj sa takto na celé nové stvorenie, na celý Boží ľud. Ty možno nevnímaš Božie požehnanie, ale Boh hovorí: Hľa, učiním nové, teraz vypučí. (Iz 43,19) Božie „hľa“ ti hovorí, zobuď sa! Pozri sa sem! Je to „trošku“ inak ako to bolo, úplne inak. Ďalej čítame: Áno, učiním cestu na púšti a rieky na pustine. Stanú sa veci, ktoré nemajú žiaden predpoklad.

21 vezmem si to k srdcu, preto budem čakať na Neho. 22Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; 23 obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť. 24 Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho. 25 Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá. 26 Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu. Plač Jeremiášov 3,21-26

Čítaj: Izaiáš 65,17-25

Modlitebné dôrazy: Prosme Pána aby obnovoval náš pohľad na to čo robí. Aby sme viac nepozerali do minulosti, ale očakávali na Neho, videli Jeho moc a tak hľadeli do budúcnosti.

Ďalšie informácie a zamyslenia: http://jentezenfranklin.cz/pust-2018-den-dvanacty/