Zatiaľ žiadne komentáre

FIESTA TOUR 16.3.2017 v našom zbore

FIESTA TOUR 16.3.2017 v našom zbore

Fiesta Tour nadväzuje na úspešné konferencie FIESTA. Stretnutia FIESTA TOUR sú jednorázové motivačné večery v zboroch.
Cieľom FIESTA TOUR je urobiť ženské stretnutia v lokálnych zboroch a  povzbudiť domáce sestry.

https://www.facebook.com/pages/FIESTA/133574270084460