Zatiaľ žiadne komentáre

Jedenásty deň pôstu (Štvrtok 18.1)

Ježiš jej povedal: Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smädný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmädne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Ján 4,13-14

Prameň je trvalý zdroj stále čerstvej vody. Iba Ježiš môže uhasiť smäd našej duše. Len on môže naplniť prázdnotu, ktorá neutešiteľne zožiera všetko v nás a okolo nás ako čierna diera. Nič iné človeka trvale neuspokojí. Voda, ktorú nám Ježiš ponúka je prameňom nie cisternou ktorá zosmradne. Je živá nie stojaca.

Táto voda má moc obnoviť a požehnať nielen naše životy ale aj ľudí okolo nás. Ak sa z nej napiješ, ona nielen uhasí tvoj smäd ale obráti tvoj život na prameň, ktorý má potenciál občerstviť ľudí okolo teba. To nie je len slovo pre zopár obdarených ľudí, ktorí sú príjemní a príťažliví pre druhých. Ježiš to hovorí o každom, kto sa z jeho prameňa napije. My môžeme čerpať s radosťou z prameňa spasenia (Iz 12,3). Bez tejto vody sme všetci prázdni. Nemáme skutočný život. Napoj sa dnes znovu na zdroj  života, ktorý je jedine v Kristovi.
Ježiš neskôr vysvetľuje, že týmto zdrojom živej vody v nás je Duch Svätý. (Jn 7,37-39) My sami nevieme udržať tento život a už vôbec ho ďalej produkovať, avšak Duch Boží teraz môže prebývať v nás. On je Ten, ktorý sa od počiatku oživujúco vznášal nad vodami (1Moj 1,2) a teraz môže oživiť naše telá k novému životu.

Napi sa dnes z tohto živého prameňa. Nech je v tvojom živote Jeho čerstvosť.

Čítanie: Jn 3,5-6; Jn 7,37-39; Skutky 2,1-5

Modlitebné dôrazy: Prosme o Boží život v nás a jeho čerstvosť v každej situácii.

Ďalšie informácie a zamyslenia: http://jentezenfranklin.cz/tag/pust/