Naše poslanie

  • Úplne a osobne sa vydať Bohu
  • Spoznať svoje obdarovanie
  • Každodenne chodiť s Duchom Svätým v moci Božej
  • Pestovať dobré vzťahy v spoločenstve
  • Hovoriť o Kristovi v našom okolí