Zatiaľ žiadne komentáre

Pôst 20(21) – deň dvadsiaty prvý

Téma týždňa: Začni

Končí sa 21 dní pôstu a modlitieb. Priznám sa, že som si už začala zvykať na iný spôsob života: namiesto mäsa som mala možnosť objaviť veľa pestrých receptov so zeleninou, namiesto telky večer som viac počúvala a spievala si chvály, namiesto sociálnych médií som viac čítala knihu, namiesto častého sledovania správ som išla na prechádzku a pod rúškom polohlasne vyslovovala modlitby Bohu….A akosi mi tie predošlé aktivity prestali chýbať a tieto dni ma vtiahli do hlbšieho vnútorného ticha s Bohom. Hádam si niektoré návyky aj ponechám 🙂

Tá zmena oproti “normálnym dňom” nastala v inom rozložení mojej POZORNOSTI a následne venovaného ČASu: namiesto robenia jednej, nie tak podstatnej činnosti, som sa upriamila na viac život meniacu činnosť, ktorá zanecháva trvalejší VPLYV.

Na nedeľnej prechádzke pri neďalekom jazere som pozorovala kačky. Jedna skupinka sa čvachtala pri brehu, strkala zobáky do vody, voda špliechala naokolo. Iné kačky obďaleč so vztýčenými zobákmi plávali.

Aký bol medzi nimi rozdiel? Iné rozloženie ich pozornosti a času na istú činnosť a následne VPLYV tohto rozhodnutia na ich blízku budúcnosť 🙂

Kačky, ktoré sa len tak čvachtali, zostali stáť na mieste!

Kačky, ktoré plávali k neďalekému ostrovu, zanechávali za sebou sčerenú vodu s písmenom V.

Pán Boh mi pri tomto obraze šepkal, že ak sa “čvachtáme”, zaujímame len o seba, vlastné problémy, neposunie nás to ďalej, ostaneme stáť pri brehu, v komfortnej zóne a okolo seba budeme špliechať hnev, nespokojnosť a iné škaredé hriechy.

Ak sa však rozhodneme začať plávať, s pohľadom upretým na Boha, s Božím Slovom ako kompasom, so stále sa obnovujucou mysľou, začneme sa prirodzene posúvať. A tento posun nebude mať vplyv len na náš život, ale sčeríme vodu aj za nami, v našom okolí, v generáciách po nás! Dokonca, pri mojom pozorovaní, keď dve kačky plávali vedľa seba ich písmeno V za nimi bolo väčšie! O čo väčší je potom vplyv tých, ktorí sa modlia a postia spoločne!

Cieľom týchto 21 dní bolo upriamiť našu pozornosť a čas na modlitbu, pôst, Bibliu.

To, čo sme praktizovali, za čo sme prosili, volali, prirodzene rozprúdilo naladenie nášho vnútra na Jeho Ducha a pevne verím, že sa cítime OBNOVENÍ 🙂

Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. 2. Kor. 4:16

21 dní sme “plávali” smerom k nášmu Bohu, zapierajuc vlastné telo a tento náš spoločný pohyb, verím, prirodzene vytváral V za nami. VPLYV. Boh pohýnal vlnky požehnania v našom národe, uvoľňoval vlnky uzdravenia, rozširoval vlnky spasenia v našom okolí! (Teším sa na tie svedectvá!)

Týchto 21 dní sa oficiálne končí – ako chceš ďalej plávať Ty v tomto netradičnom období? Preplávaš len tak nejak, premoceš sa na mieste, kým tento lockdown skončí? Alebo, ak si ešte nezačal, začneš plávať s celou silou, vierou vpred?

“Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou.” Filipanom 3:13

Naše dnešné rozhodnutia majú vplyv na zajtrajšie víťazstvá 🙂