Zatiaľ žiadne komentáre

Pôst 20(21) – deň dvanásty

Téma týždňa: Zastav sa
Tento týždeň sa zameriavame na tému “zastaviť sa”, aby sme sa v stíšení pred Pánom zamysleli nad svojimi zvykmi, prípadne zlozvykmi, a s Božou pomocou s nimi “niečo” urobili, čo by posunulo náš život viac do oblasti Božej vôle, ktorú má On pre náš život. Je zaujímavé, že človek dokáže zmeniť svoje zvyky, ak na tom bude vedome pracovať.
Hovorí sa, že “zvyk je železná košeľa” a je to celkom dobré prirovnanie. Zo železnej košele nie je jednoduché sa vyzliecť. A ak máme viac takýchto “železných košieľ” – zlozvykov, je to vážne. Pretože aj tie môžu patriť medzi veci, ktoré nám bránia priblížiť sa viac k Pánovi.
Napríklad, ak máme voľnú chvíľu, nesadnime si k televízoru, tabletu, počítaču, mobilu… ale radšej ju venujme Bohu, či už v modlitbe alebo čítaní Božieho slova. Veď všetci túžime po prebudení a po tom, aby Pán ešte viac prejavoval svoju moc, či už vo vláde alebo iných oblastiach nášho života (osobného, verejného), ale to nepôjde samé od seba. Za všetko, po čom túžime, aby sa uskutočnilo, sa musíme modliť. A aby sme sa modlili efektívne a podľa Jeho vôle, musíme zostať v Ňom a Jeho slovo v nás. A pracovanie na našich nových zvykoch nám v tom môže tiež pomôcť. Meňme svoje zvyky, aj keď sebazapieranie bolí. Teraz je príležitosť robiť to spoločne a vzájomne sa povzbudzovať.
Naším centrálnym veršom pre tieto tri týždne je verš z 2.Kor.5:17: “Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením…”. Keďže sme dovolili Ježišovi Kristovi, aby z nás urobil nové stvorenie, musíme mu dovoliť, aby v nás robil nové veci, a aj tie, ktoré časom zostarli a zosmradli, aby vymenil za nové. Verím, že každý z nás túži byť tou Jeho nevestou, ktorá je čistá a bez poškvrny a vrásky, ale bez premieňania sa na Jeho obraz sa ňou nestaneme.
Doma na stene máme zavesené nasledovné varovanie:
Daj pozor na svoje myšlienky
stanú sa z nich slová.
Daj pozor na svoje slová
stanú sa z nich skutky.
Daj pozor na svoje skutky
stanú sa z nich zvyky.
Daj pozor na svoje zvyky,
stane sa z nich charakter
Daj pozor na svoj charakter,
stane sa tvojím osudom.
 
Nech nám všetkým dá Boh milosť, aby z nás žiaril charakter nášho nebeského ženícha, Pána Ježiša Krista.
Viera M.