Zatiaľ žiadne komentáre

Pôst 20(21) – deň osemnásty

Téma týždňa: Začni

Dnešný deň by som sa s vami spoločne chcela pozrieť na to, aké dôležité je upierať náš zrak na Pána Ježiša vždy a za každých okolností (nielen v časoch keď čelíme výzvam).

Jedno anglické príslovie hovorí, že pre strom nevidíme les. Znamená to, že náš zrak sa upiera len na náš „problém“ a okrem neho nevnímame nič iné. A tak je to často aj s nami. Náš problém naplní celú našu myseľ, strach nás paralyzuje a my sa nedokážeme pohnúť vpred. Ale nemusí to tak byť. Pavol nám v 2. Timotejovi 1,7 pripomína „Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu.“  Keď budeme dôverovať Bohu a náš zrak budeme upierať na Pána Ježiša, tak naša perspektíva sa zmení a my uvidíme celý obraz. Zrazu budeme vnímať, že Pán je s nami a s Ním nič nie je nemožné. Prevedie nás cez čokoľvek, čomu čelíme. V Izaiášovi 43,2 nám Pán zasľúbil „Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezatopia ťa; keď pôjdeš cez oheň nepopáliš sa a plameň sa ťa nechytí.“

Až 70% zručností získavame praxou, a to platí nielen pre naše zručnosti potrebné pre zamestnanie, ale pre celý náš život. Skúste si spomenúť ako ste sa učili chodiť. Určite sa aj vám stalo, že ste spadli a museli ste sa znovu postaviť a skúsiť to opäť. Možno sme spadli 5x, a možno aj 50x, ale nakoniec sme sa to všetci naučili. Keď by sme sa hneď pri prvom páde vzdali, tak dnes by sme nevedeli chodiť.

Posledné dni sme sa zameriavali na obnovu našej mysle. Duch Svätý nám zjavoval oblasti, na ktoré sa potrebujeme zamerať. Nestačí však mať len túto známosť, ale je dôležité ju dať do praxe. A tak, ako sme sa naučili chodiť, tak máme možnosť teraz vykročiť smerom, ktorým nás Pán Ježiš volá.

Na záver by som nám rada pripomenula príbeh zapísaný v Matúšovi 14, 23-33, v ktorom Pán Ježiš volá Petra, aby za Ním kráčal po vode. Peter vykročil a kráčal k Pánovi. Avšak vo chvíli keď svoj zrak uprel na vietor okolo seba, stratil pevný krok a volal na Pána o pomoc. Všetci poznáme tento príbeh veľmi dobre a tak vieme, že Pán Petra zachránil. Je to pre nás ponaučením, že máme upierať svoj zrak na Pána vždy a za každých okolností, či už je pekne (tj. všetko sa nám darí a život ide v pohode) alebo fúka vietor (tj. zažívame rôzne skúšky a náš život nie je jednoduchý).

Preto nás chcem dnes všetkých vyzvať, aby sme sa nebáli a urobili aktívne krok vpred do oblasti, ktorú nám Pán zjavoval pre náš život. Upierajme náš zrak na Pána a vedzme, že On je stále s nami. Stojme pevne na zasľúbeniach, ktoré máme v Písme a dôverujme Bohu, veď On je náš Spasiteľ a Pán.

Zdenka H.