Zatiaľ žiadne komentáre

Zborový Pôst 21 17.1-7.2.2021

Preto ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.  2Kor 5,17

Termín 17.1-7.2

Naštartuj rok v Božej prítomnosti

Čas na stíšenie a modlitbu