Zatiaľ žiadne komentáre

Prvý deň pôstu (Pondelok 8.1.)

Začiatok pôstu.

Boh nás pozýva bližšie k sebe. Uprostred hluku najrôznejších médií a rôznych povinnosti nie je jednoduché na túto cestu bližšie k Bohu nastúpiť. Pôst je prostriedok, ktorý nám pomáha oddeliť sa od vecí, ktoré nám zastierajú náš duchovný zrak. Je to spôsob, ako sa priblížiť k Bohu. List Jakuba 4,8 hovorí: „Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám.“

Je to nádherné Božie zasľúbenie. Vždy keď tento verš citujem, uvedomujem si skutočnosť, že to že sa smiem blížiť k Bohu je neuveriteľná milosť, pre ktorú Ježiš Kristus, Syn Boží, položil svoj život.
Zároveň vnímam to, že môj jeden krok k Bohu je opätovaný Božím krokom ku mne a Božie kroky sú podstatne väčšie ako moje krôčiky. Moje kroky sú prirodzené, ale Jeho kroky sú nadprirodzené. Preto môžeme v tomto pôste očakávať Božie zázraky.

Využi prvé dni v roku na to, aby si spoznal čo to znamená žiť v Božej blízkosti!
Pokor sa pred Bohom a posväcuj svoj život tak, že sa oddelíš od svojich všedných záľub a zamiluješ sa v tomto čase do Najvzácnejšieho.
Vyhladuj svoje telo, aby si nasýtil svojho ducha. Pôst rozšíri tvoju schopnosť vnímať Boží hlas a tak ti pomôže poznať Jeho vôľu pre tvoj život.

Modlitebné dôrazy
Osobný život – Božie vedenie v pôste, zjavovanie hlbín Božieho slova
Zbor – Jednota a vytrvalosť v pôste
Nespasení priatelia a blízki