J. Bača – 4.12.2016

“Učte sa  odo mňa”

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše.
Mt  11,29