Zatiaľ žiadne komentáre

Siedmy deň pôstu (Nedeľa 14.1)

Učiň svůj půst něčím víc než denní rutinou – udělej ho skutečnou věcí

Půst by neměl být pouze další náboženskou rutinou. Tvůj půst by měl být vášnivý a vycházet ze tvého srdce.

V Izajáši 58, se Bůh hněval na lidi, kteří se nepostili ze svého srdce. Jejich forma půstu byla pouhou rutinou, vnější věcí, která měla ukázat jak moc jsou náboženští. Tady je to, co jim Bůh řekl:

„Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak , aby bylo slyšet váš hlas na výšině. Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení?“
Isaiáš 58:4-5

Bůh hledal spravedlivé lidi v Izajášových dnech a stejně tak hledá spravedlivé i dnes. Hledí na to zda náš půst není jen rutinou a bez zápalu našeho srdce.

Zde jsou tři body v těchto verších, na které Bůh říká, že je potřeba dávat pozor když se postíš:

  1. Neotevíráš své srdce k Božímu očištění. Bůh vyvolával lidi v Izajášových dnech kvůli hádkám a zraňováním se navzájem a ze špatností. Půst by měl prozkoumávat tvůj život, hledat jestli nejsou nějaké postoje či činy potřeba změnit. Během půstu a modliteb, žádej Boha, aby ti zjevil oblasti tvého života, které potřebují očistit.
  2. Tvůj půst je rutinou a je bez vášně. Pamatuješ si mechanické býky, kteří byly populární v 80. letech? Přestože byli navrženi, tak aby imitovali téměř všechny pohyby reálných býků, byly stále pouze mechaničtí. Mohli dělat skutečné pohyby, ale ve skutečnosti nebyly reální. Bůh hledá skutečné věci! Bůh nebyl potěšený, když se Israelité postili mechanicky a nebude potěšen, když se my budeme postit mechanicky. Během tvého půstu, nedělej pouze ten postoj, ale vášnivě hledej Boží přítomnost.
  3. Postíš se, abys udělal dojem na lidi. Slovo „rákos“ v této pasáži nás odkazuje na dlouhé, rákosy, které rostou kolem řeky. Které jsou duté uvnitř a můžou se tak snadno ohnout pouze vlastní vahou, stejně tak jako když se někdo prázdný ohýbá. Bůh vidí tvé srdce a nechce, abys udělal dojem na lidi kolem tebe. Pamatuj lidi koukají na zevnějšek, ale Bůh hledá tvé srdce.

Může to být velice snadné proplouvat životem pouhými rutinami, i když se postíš. Pokud se postíš v pouhém postoji rutiny, je tu na čase zlomit tuto rutinu. To je to, co dělá půst ze srdce. Naruší tvou rutinu, aby ses mohl zaměřit na Boha a mohl slyšet hlas z Jeho srdce. Nezahazuj svůj půst pouhými prázdnými postoji. Místo toho ho učiň skutečným, tím, že vášnivě otevřeš své srdce Bohu tak, abys mohl slyšet Jeho hlas, který tě vede tam kam On chce.

Zdroj: http://jentezenfranklin.cz/pust-2015-den-devaty/