Zatiaľ žiadne komentáre

Šiesty deň pôstu (Sobota 13.1)

Výbrané z biblickej príručky 21 denní půst od Jentezena Franklina (zdroj: http://jentezenfranklin.cz/pust-2017-den-treti/)

„Jako laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, ó Bože! Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu! Kdy předstoupím, abych se ukázal  před Boží tváří?Slzy jsou mi chlebem ve dne i v noci, když mi každý den říkají: Kde je ten tvůj Bůh?“      Žalm 42:1-3

Jedna z nejtěžších věcí týkajících se půstu je, že celý zbytek světa pokračuje, jako by se nic nedělo, a vůbec ho nezajímá oběť, či proces, kterým procházíš. Zaměř se znovu na to klíčové! Pokud budeš hledět na ostatní, tak ztratíš to, na čem skutečně záleží. To je důvod, proč je velkou pomocí se postit s ostatními ve společenství. Na začátku každého roku se postíme jako sbor společně. Máme dokonce domluveno v okolních restauracích, aby během ledna nabízeli bezmasou polévku! Pokud máte něčí podporu, pomůže vám to ujít dlouhou cestu.

Dnes bych se chtěl zaměřit na vděčnost. Jak je to úžasné slovo ! Máme tolik věcí, za které můžeme být vděčni! Víš, že míra vděčnosti může mít vliv na tvůj přístup? Za co jsi vděčný? Zaměřuješ se víc na to, za co jsi vděčný a nebo na to, co zrovna nefunguje?

„Avšak i nyní je Hospodinův výrok: Navraťte se ke mně celým svým srdcem, s postem, s pláčem a s kvílením. Roztrhněte svá srdce, ne svá roucha a navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, protože je milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství, slitovává se nad zlem. Kdo ví, snad se odvrátí, slituje a zanechá za sebou požehnání. Přídavná a litá oběť patří Hospodinu, vašemu Bohu. “ Joel 2:12-14

Často v životě procházíme těžkými dny, nebo těžkými obdobími. Všichni jsme jimi procházeli. Často jeden negativní zážitek, jedna kritika, nebo jeden pád dokáže pohltit všechny dobré věci, které se nám staly. Přečtěte si znovu Matouše 6:25-34, o kterém jsme mluvili včera, protože když si tento oddíl prohlížíme pouze zběžně přehlížíme tak poklady týkající se půstu v tomto oddílu. Udělejte si čas a poznamenejte si verše, které k vám nejvíce mluví, a označte si ho v Bibli pro další čtení.

Věřím, že když nám přichází do cesty různé věci, tak máme na výběr.  Někteří lidé jsou jako teploměry, vždy nás upozorní, když nejsou věci v pořádku a neustále si stěžují na “teplotu (atmosféru)” v místnosti, která nikdy není perfektní. Druzí lidé jsou jako termostaty. Tito lidé ovlivňují teplotu v místnosti. Jejich slova, jednání a jejich myšlenky nastavují atmosféru v místnosti. Kterým z nich jsi ty? Jako učedník Ježíše tak přinášíš světlo do každé místnosti, do které přijdeš. A tak jak nás učí Bible, můžeme to světlo nechat svítit a nebo ho schovat.

Přemýšlej nad tímto:

Zavzpomínej nad tím, za co jsi vděčný. Vyjmenuj dnes 10 věcí, za kterých Boha chválíš.

Modlime sa dnes za naše spoločenstvo a okolie nech na nás príde skutočná túžba, hlad a smäd po Bohu!