zbor ac

Hudobná skupina AC NM Band

Sme hudobná skupina, ktorú spája hlavne viera v Boha, hudobný talent a služba ľuďom. Našim cieľom je prinášať chválu a uctievanie nášho Boha skrze hlasy, nástroje a svojimi každodennými životmi. Chceme prinášať radosť, nádej a povzbudenie do životov ľudí skrze moc Svätého Ducha.

Začiatky skupiny v tomto zložení s menšími obmenami siahajú približne do roku 2005.
Našim hlavným pôsobiskom je zbor Apoštolskej cirkvi v Novom Meste nad Váhom, kde hráme počas bohoslužieb v nedeľu.

Počas svojej existencie sme hrali vo viacerých zboroch a konferenciách Apoštolskej cirkvi na Slovensku.
Mali sme možnosť opakovane hrať na konferenciách Viva Network, čo je medzinárodná sieť založená s cieľom spájať kresťanov a kresťanské organizácie, ktoré pracujú s deťmi v ohrození.
Niekoľkokrát sme hrali na Konferenciách priateľov Izraela, čo je občianske združenie, ktoré poukazuje na Boha cez praktickú pomoc ľuďom v núdzi a to charitatívnou pomocou a prevenciou proti antisemitizmu v národoch.
Ako súčasť zboru AC v Novom Meste nad Váhom hrávame počas letných bohoslužieb v prírode.
Okrem týchto akcií sme spolupracovali aj s ostatnými cirkvami v Novom Meste nad Váhom na spoločných akciách športového aj hudobno-umeleckého charakteru.