Spoločenstvo PRÍSTAV Piešťany, zborová stanica

Sme obyčajní ľudia a veríme v živého a v nadprirodzeného Boha! Našou túžbou je, aby sme Mu boli úplne odovzdaní a naplnili poslanie, ktoré nám On dal. Napĺňame ho i cez naše dary a obdarovania.

Veríme, že Boh má nádherný plán pre každého človeka. Rôznymi aktivitami chceme napĺňať poslanie i nášho spoločenstva ako celku, ktoré znie: „Naším poslaním je ísť, získavať a budovať ľudí pre Božie kráľovstvo.“ Veríme, že na strane víťaza – Pána Ježiša Krista, je život oveľa slobodnejší, radostnejší a dobrodružnejší. Preto chceme túto slobodu, radosť a lásku šíriť i v našom meste v jeho okolí.

PRÍSTAV je miestom, kde si môžeš odpočinúť z cesty, ktorá je za tebou a kde môžeš nabrať silu na ďaľšiu. Je miestom, kde ti je ponúkaná Božia milosť úplne zdarma, aby si nemusel žiť v okovách hriechu, ktorý ti ponúka tento svet a diabol. Ježiš ťa bezpodmienečne miluje, chce ťa viesť a pomáhať ti v tvojom živote!

 

Srdečne ťa pozývame na naše pravidelné stretnutia:

Nedeľné bohoslužby: 9.30 hod.

Detský Klub Pltník, piatok: 17.00 hod.

 

Kontakt

SEV Zrnko, ul. Zavretý kút (medzi Kockou a Semaforom)

Piešťany

Martina Hargašová

Mobil: 0905/ 355 253

E-mail: martina.h@centrum.sk

 

PONUKA KNIHY: REALITA S BOHOM