Zatiaľ žiadne komentáre

Stanovisko ACS k článku v týždenníku Plus7dní

Uvádzame stanovisko Rady Apoštolskej cirkvi na Slovensku k článku, ktorý je zverejnený v týždenníku Plus7dní:

Redakcia Plus7dní, ktorá nás oslovila ohľadom zodpovedania otázok za Apoštolskú cirkev, uverejnila článok bez možnosti preveriť, či vôbec ide o člena našej cirkvi a či sú vyjadrenia druhej strany (matky 34 ročnej ženy dcéry) pravdivé. Redaktorka, Monika Mikulcová, ktorá nás kontaktovala a článok napísala, sa vyhla priamej odpovedi, o akú rubriku ide. Následne po prečítaní si celého článku sme v našej reakcii vyjadrili nesúhlas so zverejnením v rubrike “Sekty”, nakoľko je Apoštolská cirkev na Slovensku štátom uznanou kresťanskou cirkvou a pôsobí na Slovensku od začiatku 20. storočia. Autorka článku uvádza neoverené informácie, dohady a priamo znevažuje dobré meno našej cirkvi. Apoštolská cirkev na Slovensku úzko spolupracuje s ostatnými kresťanskými cirkvami na Slovensku, má dobré vzťahy s miestnymi samosprávami a zapája sa do verejného života. Ohradzujeme sa voči každému spochybneniu vierouky založenej na biblických princípoch a nesúhlasime so zverejnenými klamstvami.
Apoštolská cirkev na Slovensku považuje rodinu za základ spoločnosti. Vedie ľudí k odpusteniu, k zmiereniu v oblasti rodinných vzťahov, k zdravému životu a kresťanským hodnotám.