Zatiaľ žiadne komentáre

Štvrtý deň pôstu (Štvrtok 11.1)

1 Korinťanom 9,24-27

24 Či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné? Bežte tak, aby ste uchvátili! 25 A každý, kto zápasí, zdŕža sa všetkého, a tamtí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú. 26 Preto ja tedy tak bežím, ako ten, kto nebeží na neisto; tak šermujem päsťou, jako nie čo by som bil do povetria, 27 ale do tvári bijem svoje telo a podmaňujem ho, aby som snáď iným kážuc nebol sám taký, ktorý sa nedokázal.

Bežte tak, aby ste uchvátili! Náš kresťanský život tu Pavol pripodobňuje k behu o závod. Keď sa človek pustí do pretekov, tak si vždy potrebuje stanoviť určitý cieľ, ktorý chce dosiahnuť.  Preto, aby ho dosiahol sa zdŕža všetkého. V pôste si od začiatku jasne stanovujeme čoho sa vzdávame. Neustupujme z toho, čo sme si na začiatku predsavzali. Aj keď mi škvŕka v žalúdku a predo mnou je obložená misa, ja vidím pred sebou cieľ. Cieľom pôstu je pokoriť svoju dušu a telo a priblížiť sa k Bohu.

Pavol tu hovorí: do tvári bijem svoje telo a podmaňujem ho. Je dobré podmaňovať svoje telo do poslušnosti, pretože telo žiada proti duchu (Gal 5,17). Buď si tvoje telo robí s tebou, čo sa mu chce a tak sa vzďaľuješ od Boha, alebo naopak tvoj duch, krotí tvoje telo a približuje ťa k Božej svätosti.

Potrebujeme byť jasne rozhodnutí a dôslední v tom ako sa postíme. Snažíme sa sprotiviť zlému a aj nášmu telu, ktoré tiež nechce, aby sme sa postili. Našim nepriateľom nie je niekedy diabol, ale naša pohodlnosť, naše sebectvo, naša telesnosť. Ani našej duši sa nepáči predstava, že by sa sústredila na Božie veci. Duša sa chce sýtiť novými informáciami a podnetmi, je zvedavá. Chce surfovať po internete, prípadne sa inak zabaviť. V pôste sa snažíme podriadiť naše telo a dušu Božiemu Duchu a jeho vôli. Naša duša je súbor vôle, citov a intelektu. Všetky tieto veci, jednu po druhej, potrebujeme podriadiť do poslušnosti a disciplíny. A jedným z účinných spôsobov ako to urobiť je skrze pôst.
Ak žijeme Duchom, Duchom i choďme. Gal 5,25

Čítaj: 1 Kor 9,24-27; Gal 5,16-26

Modlitebné dôrazy: Prosme Pána, aby vyslal robotníkov do žatvy. Modlime sa za Božie povolanie do služby.

Ďalšie informácie a zamyslenia: http://jentezenfranklin.cz/pust-2018-den-ctvrty/