Zatiaľ žiadne komentáre

Tretí deň pôstu (Streda 10.1)

Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Efezanom 6,12

V Duchovnej oblasti je našim nepriateľom diabol a jeho démoni. Duchovne mocnosti. Za vecami, ktoré potrebuješ vo svojom živote prelomiť stojí často nepriateľská moc. My sa potrebujeme sprotiviť tejto moci. Postaviť sa proti nej.

Daniel bol uprostred pôstu, keď mu bola zjavená skutočnosť toho ako prebieha duchovný boj v ponebeských oblastiach (Dan 10,11-13). Anjel Danielovi hovorí o tom, že Boh síce vypočul jeho modlitbu hneď v prvý deň keď sa začal modliť a postiť ale odpoveď bola zdržiavaná kvôli duchovným mocnostiam, ktoré stoja proti Bohu.

Tu je zjavený princíp. Odpoveď na tvoje modlitby na základe Božích zasľúbení je Áno. Áno pre zdravie, áno pre zabezpečenie, áno pre požehnanie, áno pre vyslobodenie, áno pre dobré požehnané vzťahy… Ale táto odpoveď môže byť zdržiavaná. Len ak sa modlíš a postíš vytrvalo, tak tento boj môže byť vybojovaný. Tak ako povedal Ježiš: určité veci sa pohnú len modlitbou a pôstom (Mt 17,21). Pevnosti nepriateľa v tvojom živote budú zborené a ty vstúpiš do víťazstva, ktoré má Boh pre teba.

Diabol nechce, aby sme sa modlili a postili, pretože vie, že takto deklarujeme jeho úplnú porážku a prichádza čas jeho konca. Preto sa snaží robiť všetko, čo sa dá proti tomu, aby sme sa modlili a postili. Bojuj až dokonca dobrý boj viery. Vytrvaj v pôste, ako vytrval Daniel a uvidíš slávu Božiu.

Čítaj: Daniel kap.9-10; Efezanom 6,10-20

Modlitebné dôrazy: Modli sa za duchovné videnie a zjavenie v duchovnej oblasti pre teba a pre vodcov v zbore.

Ďalšie informácie a zamyslenia http://jentezenfranklin.cz/pust-2018-den-treti/