Zatiaľ žiadne komentáre

Týždeň modlitieb a pôstu 5.-10. FEBRUÁR 2018

Pondelok
Zbor a Rodina –
manželstvá – vzťahy a komunikácia
– mládež, dorast, besiedka

Utorok
Vodcovia – zbor, cirkev, spoločnosť, práca, politika

Streda
Misia –
misionári zo Slovenska, Misionári na Slovensku, vybudovanie misijnej organizácie na podporu misonárov, misia medzi Rómami

Štvrtok
Stavba –
Božie vedenie, financie, jednota, ochota, múdrosť, priazeň od ľudí

Piatok
Skupinky –
vedúci, bratská láska – agape,  otvorené srdcia, otvorené domy, ochota slúžiť si navzájom

Sobota
Zbor –
otvorenie sa smerom k službe mestu a okoliu, noví služobníci a spolupracovníci, duchovný rast, služba duchovnými darmi