Zatiaľ žiadne komentáre

Týždeň modlitieb a pôstu MAREC (4.-9.3.2019)

Na začiatku každého mesiaca stojíme ako zbor spolu v modlitbách a pôste. V stredu o 18:00 sa stretávame v zbore na spoločné modlitebné stretnutie.

Tento mesiac to vychádza od pondelka 4.3  do soboty 9.3. Pripoj sa do spoločenstva modlitebníkov a otvor brány pre Božie pôsobenie vo všetkých oblastiach tvojho života.

Modlitebné dôrazy pre tento mesiac

Modlitba podľa 1. kapitoly listu Efežanom.

Buďme tiež vďační za vieru a lásku ktorú môžeme v cirkvi prežívať. A ako budeme za ne ďakovať nech sa tieto cnosti medzi nami rozhojňujú.

Modlime sa aby sme hlbšie poznávali Boha.

Nech máme jasnejšie zjavenie a hlbšie poznanie.

Osvietené oči nášho srdca.

Nech si uvedomujeme nádej ku ktorej nás povolal.

Aby sme pochopili aké veľké a slávne je naše dedičstvo v cirkvi Kristovej.

Aby sme prežívali veľkosť jeho nesmiernej moci.

Pridajme sa k modlitbe za cirkev ktorú sa pred 2000 rokmi modlil Pavol. Hĺbka tejto modlitby je stále veľmi aktuálna. Modlime sa takýmto spôsobom za náš zbor.

15 Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, 16 neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách, 17 aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal Ducha múdrosti a zjavenia, 18 aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými 19 a aká nesmierna veľkosť jeho moci pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila.

Ako inšpirácia vám môže poslúžiť kázeň na tento text: http://acnm.sk/sermons/matus-moyzes-efezanom-1-15-23-20-1-2019/