Zatiaľ žiadne komentáre

Týždeň modlitieb a pôstu NOVEMBER (4.-9.11.2019)

Na začiatku každého mesiaca stojíme ako zbor spolu v modlitbách a pôste.
Tento mesiac to vychádza od pondelka 4.11 do soboty 9.11. Pripoj sa do spoločenstva modlitebníkov a otvor brány pre Božie pôsobenie vo všetkých oblastiach tvojho života.

V stredu o 18:00 sa stretávame v zbore na spoločné modlitebné stretnutie.
V piatok o 18:00 máme večer modlitieb a chvál.

  1. Modlitby za rodiny

Vyznávajme hriechy spojené so vzťahmi a životom v rodine

a sprotivme sa duchovným mocnostiam, ktoré stoja za týmito hriechmi.

Hriech pretvárky, klamstva a podvodu

Hriech nevery, smilstva a cudzoložstva

Hriech rebélie a neposlušnosti

Prosme o uzdravenie vzťahov:

medzi manželmi, medzi súrodencami, medzi generáciami

Prosme o obnovenie srdca pre jednotlivých členov rodiny:

Odpustenie, Dôvera, Láska, Viera

Žehnajme jednotlivcom v rodinách aby vedeli zastávať Bohom dané úlohy:

Úloha muža, manžela a otca

Úloha ženy manželky a matky

 

  1. Hľadanie Božej tváre v oblasti stavby novej modlitebne

vedenie, viera, zabezpečenie
Ďakujme Bohu za to že môžeme byť uprostred tohoto svedectva. Ďakujme za zabezpečenie.
Prosme za zjednotenie zboru, ochotu a zapojenie sa do prác, ochranu pri práci, za dostatok remeselníkov a materiálu, počasie a ochranu staveniska pred zlými ľuďmi.

Žalm 127,1 Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú;

 

  1. Duchovné prebudenie

Prebudenie je obdobie v živote cirkvi aj spoločnosti. V cirkvi rastie túžba po Bohu a prejavuje sa v záujme o modlitbu a posvätený život. V spoločnosti rastie smäd a hlad po pravde. Boh vylieva milosť k pokániu a spolu s rastom cirkvi rastie úroveň spravodlivosti a s ňou spojeného požehnania v spoločnosti.

Modlime sa teda za túto svätú túžbu po Bohu. Nech všetci vidíme že jediná odpoveď je Kristus!

Žalm 85,7-8 ; Habakuk 3,2