FIESTA TOUR (2.3.2017) v našom zbore

FIESTA TOUR 2.3.2017 v našom zbore Fiesta Tour nadväzuje na úspešné konferencie FIESTA. Stretnutia FIESTA TOUR sú jednorázové motivačné večery v zboroch. Cieľom FIESTA TOUR je urobiť ženské stretnutia v lokálnych zboroch a  povzbudiť domáce sestry. https://www.facebook.com/pages/FIESTA/133574270084460  

pokračovať v čítaní

Kurzy duchovného poradenstva – 5

KURZ č.5: Démonológia – Boh tohto sveta. – Kráľovstvo temnoty. – Rozdelenie a pôsobnosť duchovných bytostí. – Miesta, spôsoby a ciele pôsobenia duchovných bytostí kráľovstva tmy. – Kráľovstvo tmy versus Kráľovstvo svetla. – Služobníci kráľovstva tmy spomedzi ľudí . – Boj proti služobníkom tmy – všeobecne a konkrétne. – Víťazstvo...

pokračovať v čítaní

Biblická hodina a Modlitebné stretnutie

Modlitby:  Prebiehajú každú stredu o 18.00 hod. v priestoroch nášho cirkevného zboru. Preberáme spolu Božie Slovo a modlíme sa k živému Bohu za požehnanie pre naše mesto, našu krajinu, svet, za požehnanie životov jednotlivých ľudí i nášho cirkevného zboru

pokračovať v čítaní