IMG_9781

Ženská skupinka vznikla v novembri roku 2009. Ide o medzidenominačnú platformu pre stretávanie sa žien rôzneho veku pri spoločných chválach, modlitbách, štúdiu Biblie a vzájomného zdieľania svojich životov.

Našim cieľom je spoznávať a uctievať Boha, premieňať sa do Jeho podoby, budovať zdravé manželstvá a rodiny a slúžiť v našom meste.

Spoločenstvo je otvorené aj pre nové hľadajúce ženy, ktoré nepozývame do konkrétnej cirkvi, ale k živému Kristovi. Stretávame sa každý štvrtok od 17:00 do 19:00 v Materskom centre Bambi. Zároveň v tom istom čase prebieha aj program pre naše deti.

Počas predchádzajúceho obdobia sme študovali Biblické ženy, lekcie o Bohu, Ježišovi KristoviDuchu Svätom, listy Efežanom, Jakuba, Rimanom, Skutky sv.apoštolov, knihu Nehemiáš, Hrdinov viery (jednotlivé postavy so Židom 11.kap.), Biblické zasľúbenia, výroky  JA SOM, sériu lekcií o Radosti a momentálne preberáme list Filipanom.

IMG_9788Spoločne organizujeme stretnutia našich rodín a priateľov, letné tábory, víkendové akcie, zúčastňujeme sa rôznych konferencií (KAM Malenovice, Fiesta) a seminárov (Manželské večery, Duchovné poradenstvo s R.Mikulom), prešli sme kurzom Sárine dcéry s R. Mertovou, spoluorganizujeme programy v rámci NTM, pozývame medzi seba rôznych domácich (E. Krišková) i zahraničných hostí. Zároveň sme boli inšpiráciou pre našich manželov, ktorí odštartovali svoje vlastné skupinky vo februári 2014.

Sme vďačné za duchovné zázemie a podporu, ktorú nám poskytol zbor AC v Novom Meste nad Váhom.