Chválospevka
Sme hudobná skupina, ktorú spája hlavne viera v Boha, hudobný talent a služba ľuďom.

viac...

Besiedka
Súčasťou nedeľných bohoslužieb je aj program pre deti, takzvaná besiedka. Navštevujú ju deti vo veku približne od 3 – 11 rokov.

viac ...

Dorast
Sme skupinka normálnych tínedžerov, ktorí veríme v živého Boha, našli sme skutočný život v Ježišovi Kristovi a zažili sme Jeho lásku!!!
Mládež
Mládež je rôznorodá skupina mladých ľudí vo veku od 17-30 rokov, ktorá sa stretáva každý piatok o 18,00 hod. v zborovom dome Apoštolskej cirkvi za účelom prežívania spoločného času i v hľadaní a oslave Boha.
Spevokol
Spevokol v zbore Apoštolskej cirkvi v Novom Meste nad Váhom má už dlhodobú tradíciu, ktorá siaha až do rokov sedemdesiatych. Tvorili ho celé rodiny kvalitných spevákov. V roku 2011 sme nadviazali na túto kvalitnú základňu a spevokol znovu ožil.
Ženská skupinka
Ženská skupinka vznikla v novembri roku 2009. Ide o medzidenominačnú platformu pre stretávanie sa žien rôzneho veku pri spoločných chválach, modlitbách, štúdiu Biblie a vzájomného zdieľania svojich životov.