besiedka1

Súčasťou nedeľných bohoslužieb je aj program pre deti, takzvaná besiedka.
Navštevujú ju deti vo veku približne od 3 – 11 rokov. Stretnutia začínajú detskými kresťanskými piesňami.
Tam sú všetky deti spolu a potom sa rozdeľujú podľa veku do dvoch skupín:

  • Malá besiedka od 3 – 5 rokov
  • Veľká besiedka od 6 – 11 rokov

besiedka2

Témy majú rovnaké, no sú vždy prispôsobené tej ktorej vekovej skupine. Deti sa na tieto ich stretnutia vždy tešia.
Dozvedajú sa o tom kto je Boh, aký je a tiež o láske Božej k človeku a teda i k nim osobne, o pravde Božej, ktorá sa nemení a nič ju neovplyvní a o láske, ktorú máme mať ku každému človeku – jedným slovom o poslušnosti voči Bohu.

besiedka3Na základe príbehov ľudí z Biblie, či už kladných alebo záporných príkladov, sa učia o tom, že každé ich rozhodnutie prináša svoje ovocie. Vyučovanie pozostáva z príbehu, diskusie o ňom a z naučenia sa veršíka z Biblie k danej téme. Na stretnutí často patrí k lepšiemu zapamätaniu i ručná práca, nejaká hra, prípadne scénka. Taktiež modlitba tu má svoje miesto. Chceme, aby sa deti naučili žiť život s Ježišom, so správnymi hodnotami, a aby si vedeli určiť tie správne životné priority, keď vyrastú.