IMG_1472

Spevokol v zbore Apoštolskej cirkvi v Novom Meste nad Váhom má už dlhodobú tradíciu, ktorá siaha až do rokov sedemdesiatych.
Tvorili ho celé rodiny kvalitných spevákov. V roku 2011 sme nadviazali na túto kvalitnú základňu a spevokol znovu ožil.

V súčasnosti funguje pod vedením Janky Feríkovej. Stretáva sa cca 19 spevákov na pravidelných nácvikoch.  Našim repertoárom sú klasické, zborové, duchovné piesne minulých rokov, ale aj piesne súčasnej tvorby. Našim cieľom je nielen nacvičiť a prezentovať piesne po hudobnej stránke, ale aj objaviť duchovné posolstvo, ktoré premieňa poslucháča aj nás spevákov.

Piesňami slúžime hlavne na pravidelných bohoslužbách a rôznych slávnostiach. ( každoročné bohoslužby na Lehote, sobáše…)  Dostali sme pozvanie do viacerých cirkevných zborov. Doteraz sme navštívili zbor AC Senica (2014), zbor AC Topoľčany (2014), zbor AC Uherský Brod CZ (2015), zbor AC Senec (2015).

Zúčastnili sme sa aj niekoľkých projektov:

  • – odhalenie pamätníka, prekladateľovi  Biblie z pôvodných jazykov, profesorovi Jozefovi Roháčkovi v Starej Turej (2012)
  • – slávnostné otvorenie Múzea sestier Royových v Domove bielych hláv v Starej Turej (2013)
  • – Pieseň, ktorá prebúdza, celoslovenské stretnutie spevákov v Starej Turej (2014)
  • – Pieseň, ktorá prebúdza, celoslovenské stretnutie spevákov v Liptovskom Mikuláši, spojené s nahrávaním CD (2015)
  • – Súzvuk zvonov, ekumenické novoročné stretnutie spevokolov z Nového Mesta a okolia, v evanjelickom kostole a.v. v Novom Meste nad Váhom (2015, 2016)
  • – ekumenické stretnutie v Týždni modlitieb za zjednotenie kresťanov, v katolíckom farskom kostole v Novom Meste nad Váhom (2015, 2016)

15spevokol acnm