STAVBA KRESŤANSKÉHO CENTRA

Zaplesaj neplodná, čo si nerodila, zajasaj a výskaj, hoci si nepoznala pôrodné bolesti, lebo bude viac synov opustenej ako synov vydatej, hovorí Hospodin. Rozširuj miesto pre svoj stan, rozťahuj plachty svojich príbytkov, nezužuj ich, naťahuj svoje povrazy a upevňuj stanové kolíky!

Izaiáš 54,1-2


 

POVOLANIE STAVAŤ

Boh nám v Iz 54 zasľúbil rast. Nás tam vyzýva, aby sme pre prírastok pripravili priestor. Preto sme sa ako zbor rozhodli vstúpiť do tejto výzvy.
Na tejto ceste sme dostali mnoho povzbudení. Najväčšie z nich je zapísané v 1Krn 28.
Po celý čas príprav a stavby vidíme, ako je Boh verný svojim zasľúbeniam.

Pusti sa smelo a odvážne do práce! Neboj sa a nestrachuj, lebo Boh Hospodin, môj Boh, bude s tebou. Nenechá ťa a neopustí ťa, kým sa neskončí celé dielo na službu v Hospodinovom dome.
1Krn 28,20

KĽÚČOVÉ INFO

Pozemok na stavbu zakúpený v roku 2011

Stavebné povolenie vydané 6/2016

Zahájenie stavby 14.04.2018

Hlavná sála 400m2 (kapacita cca 400miest)

Celkové priestory 1000m2

Predpokladaný termín dokončenia stavby september 2020

Predpokladaná cena stavby cca 1 100 000 EUR

Dary na stavbu doteraz cca 800 000 EUR (marec 2020)

Suma potrebná na dokončenie cca 300 000 EUR (marec 2020)

Úroveň pokrytia nákladov na stavbu 73% (marec 2020)

BANKOVÉ SPOJENIE

Názov banky: ČSOB, Československá obchodná banka, a.s.
SWIFTcode / BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK28 7500 0000 0040 0599 9050
Názov majiteľa účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Nové Mesto
Adresa majiteľa účtu: Tehelná 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovakia

SVEDECTVO STAVBY

Na začiatku sme uverili zasľúbeniu Božieho zabezpečenia v rozličných oblastiach. Boh zasľúbil, že sa postará o plány a víziu, materiál a financie a tiež o ľudí rôznych remesiel potrebných pre stavbu.

Ako zbor chápeme svoju úlohu smerom k mestu a spoločnosti. Preto aj novú budovu vnímame ako nástroj pre službu členom zboru, ale aj všetkým ľuďom v našom okolí. Pripravujeme priestor nielen na nedeľné bohoslužby, ale na každodenné použitie pre stretávanie rôznych skupín. Víziou je vybudovať Kresťanské centrum pre podporu rodinného života. V zborovej kaviarni bude miesto pre stretnutia mamičiek. V ďalších priestoroch bude prebiehať klubová činnosť pre deti a dorast.  Vo večerných hodinách je tu priestor pre stretnutia podporných skupín a poradenstvo v rôznych oblastiach života. Našim zámerom je komunikovať Božiu bezpodmienečnú a nezištnú lásku všetkým ľuďom. Nová budova bude miestom pre nový život.

VÍZIA:

Prijali sme Víziu ktorá nás ako spoločenstvo v mnohom prevyšuje. Biblia v Žalme 127 hovorí: Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Bez toho aby sme vedeli, že nás do toho volá Boh a bez dôvery v to, že On nás bude v celom procese viesť a zabezpečovať, by sme sa do tohto projektu nemohli pustiť. Boh nám svoju priazeň potvrdzoval cez slová proroctva ale aj povzbudením od ľudí. Po niekoľkých rokoch rozhodovania a príprav sa tak stavba mohla začať.

Ako zbor chápeme svoju úlohu smerom k mestu a spoločnosti. Preto aj novú budovu vnímame ako nástroj pre službu členom zboru, ale aj všetkým ľuďom v našom okolí. Pripravujeme priestor nielen na nedeľné bohoslužby, ale na každodenné použitie pre stretávanie rôznych skupín. Víziou je vybudovať Kresťanské centrum pre podporu rodinného života. V zborovej kaviarni bude miesto pre stretnutia mamičiek. V ďalších priestoroch bude prebiehať klubová činnosť pre deti a dorast.  Vo večerných hodinách je tu priestor pre stretnutia podporných skupín a poradenstvo v rôznych oblastiach života. Našim zámerom je komunikovať Božiu bezpodmienečnú a nezištnú lásku všetkým ľuďom. Nová budova bude miestom pre nový život.

ZABEZPEČENIE

Začiatok stavby predchádzala reťaz Božej priazne a ochoty ľudí podporiť náš projekt. Do stavby sme išli s odhadovaným rozpočtom na úrovni 730 tisíc EUR (rozpočet z roku 2017). Už pred začatím sme mali túto sumu pokrytú na viac ako 90%. Najväčším príspevkom bola prisľúbená suma 430 000 EUR od nadácie brata Oettliho zo Švajčiarska. Zvyšnú časť pokrytia tvorili vo väčšine naše zborové úspory a záväzky jednotlivcov zo zboru.
K dnešnému dňu sme na stavbe preinvestovali takmer 700 000 EUR. Na našom účte máme prostriedky na vyplatenie práve prebiehajúcich prác (cca 100 000EUR). Už dnes vieme že náš plánovaný rozpočet prekročíme a na dokončenie stavby Kresťanského centra budeme potrebovať ďalšie financie (odhadom 300 000 EUR).
Toto navýšenie rozpočtu je spôsobené nárastom cien materiálov a prác v stavebníctve v posledných rokoch ale aj potrebnými zmenami na projekte.

Obraciame sa preto s dôverou a prosbou o pomoc aj na Vás. Pozývame Vás aby ste sa stali súčasťou zázraku ktorý Boh chce robiť v našom meste regióne a krajine. Veríme, že dávanie v Božom kráľovstve je sejbou, ktorá prináša úrodu a mierou ktorou sejeme budeme aj žať.

Náš príbeh

Video hrubá stavba