IMG_1761

Mládež je rôznorodá skupina mladých ľudí vo veku od 17-30 rokov, ktorá sa stretáva každý piatok o 18,00 hod. v zborovom dome Apoštolskej cirkvi za účelom prežívania spoločného času i v hľadaní a oslave Boha.

Spoločne sa modlíme k Bohu, spievame a učíme sa z Biblie poznávať ako žiť s Ním. Veríme, že Ježiš je náša Spasiteľ a Pán, ktorý dal svoj život z lásky na kríži za naše previnenia, aby nás zmieril s Bohom a dal nám večný život. To dokázal tým, že na tretí deň bol Bohom vzkriesený z mŕtvych a žije.

IMG_9639Vierou sme prijali Jeho záchranu z našej hriešnej, beznádejnej situácie života pred Bohom a teraz žijeme Jeho životom v nás, ktorý dokazuje svojim Duchom Svätým. Poznanie Boha a jeho dielo záchrany nás motivuje žiť zmysluplný a radostný život s Ním a očakávať na Jeho príchod. Naše vyznanie viery je hlavným motívom našich stretnutí.

Pokiaľ túžiš spoznať Boha a nájsť pravý zmysel života, si srdečne vítaný medzi nami. Urobíš prvý krok k zmene, ktorá je možná aj v tvojom živote.

Okrem iného organizujeme spoločné stretnutia s mladými zborov, rôzne výlety a hravé aktivity, ktoré rozvíjajú naše vzťahy.

V ďalšom období sa budeme venovať rôznym témam života, ktoré nás budú formovať, viesť k usporiadaniu si života.
Naším heslom je „Uprac si život a kráčaj vierou vpred k cieľu!“, ktoré vystihuje zámer osobnú orientáciu, sebadisciplínu a stratégiu rastu.
Efektivita v dosiahnutí cieľov a kvalita života sa prejaví v osobnom živote, medziľudských vzťahoch i vo vzťahu s Bohom.

Viac sa dozvieš na našich stretnutiach. Radi ťa uvidíme.
MLADEZ GIFKO

MLÁDEŽ

Kedy: každý týždeň v piatok o 18:00
Kde: AC v Novom Meste nad Váhom