Zatiaľ žiadne komentáre

Celocirkevná Konferencia AC, 5.október, Bratislava

Už o 3 týždne budeme mať CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU ACS s vzácnym hosťom Martinom Steelom z Nového Zélandu. Martin je náš vzácny priateľ, vyhľadávaný rečník, senior pastor, apoštolský vodca a autor viacerých kníh.

Témou konferencie je KRÁĽOVSTVO BOŽIE 
Keď sa farizeji spýtali Ježiša kedy príde kráľovstvo Božie, Ježiš im odpovedal: „príchod kráľovstva Božieho sa nedá spozorovať, ani sa nedá povedať: hľa tu je, alebo tamto je, lebo Božie kráľovstvo je vo Vás.“
Ak by sme teda chceli definovať čo je kráľovstvo Božie vidíme, že je to niečo, čo môžeme prijať osobne a zároveň je to niečo, čo je okolo nás.
Najlepšiu predstavu o Božom kráľovstve počujeme, keď učeníci prosia Ježiša, aby ich naučil modliť sa. Jeho odpoveďou je modlitba, ktorú poznáme ako: „Otče náš“. Ježiš ich učí, aby sa modlili nasledovne: „nech príde kráľovstvo Tvoje, nech sa stane Tvoja vôľa.“ Kráľovstvo Božie je teda prepojené s Božou vôľou. Kde pôsobí Boh, tam je Jeho kráľovstvo.

konferencia sa bude konať 5. októbra od 10.00h v Istropolise v Bratislave.

Vstup na konferenciu je voľný, avšak kvôli obmedzenej kapacite sály je nutné sa registrovať !
Priamo na mieste budeme do sály prednostne púšťať registrovaných účastníkov.
Počas konferencie bude zabezpečený aj špeciálny program pre deti.

Program konferencie:

– blok 1 – 10.00h 

– blok 2 – 14.00h

– blok 3 – 16.30h

Prosíme účastníkov registrovať sa (zadarmo) na www.apostolskacirkev.sk