Zatiaľ žiadne komentáre

Mini GLS v našom zbore v sobotu 4. februára

Mini GLS v našom zbore v sobotu 4. februára o 17:00

The Global Leadership Summit (GLS) je najväčšia svetová akcia pre lídrov, vodcov a pastorov, ktorá združuje cez 200 tisíc vodcov zo sveta cirkvi, biznisu, komunitnej a sociálnej sféry a štátnej správy, aby sa spoločne učili, ako viesť presne tam, kam boli povolaní.

Je to akcia pre všetkých, ktorým budúcnosť nie je ľahostajná.

Aj v minulom roku sa tejto akcie zúčastnilo niekoľko ľudí z nášho spoločenstva. To najlepšie čo sme tam prijali, chceme priniesť do nášho zboru. Cieľom mini GLS je aplikovať princípy, ktoré sme objavili do našich osobných životov a do života nášho zboru.

Pozvaní sú všetci, ktorým budúcnosť nášho zboru nie je ľahostajná.

Viac o GLS: http://dobrylider.sk/