Zatiaľ žiadne komentáre

Pôst 20(21) – deň devätnásty

Ak začať deň – tak jedine s chválou,

ak začať modlitbu – tak najskôr vďakou,

nech príde premena – a bude takou,

akou byť má.

Premena nášho charakteru sa deje najlepšie v spolupráci s Duchom Svätým. Tam to celé začína…  Ak sa snažíme z vlastnej sily, väčšinou sa „zacyklíme“ a vraciame na tie isté začiatky. Poznám to.

Základom je postaviť sa na čisté Božie Slovo. Som detailistka. Aká prekvapená som bola, keď som zistila, že Biblia je plná detailov a náš Boh najväčší detailista! Začala som preto veriť Jeho slovám presne tak, ako sú napísané a potom prišla skutočná zmena.

„Jeho moc nám darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť obdarujúc nás vzácnymi a veľmi veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na Božej prirodzenosti a ušli záhube, ktorá je vo svete pre žiadostivosť.“ 2.Pet 1,3-4

Táto doba preveruje to, čo sme sa doteraz naučili. Ukazuje to, na čom sme doteraz stavali alebo práve teraz staviame. A odhaľuje, koho naozaj uctievame.

Za posledný rok som sa naučila i pochopila:

  • že sa potrebujem úplne pritisnúť k Pánovi
  • že Božia milosť na každý deň je viac než dosť
  • že múdro využiť čas je kľúčové
  • že schopnosť rozlišovať je vzácny dar
  • že najdôležitejšia zo všetkého je láska, lebo vyháňa strach
  • a že viac ako kedykoľvek predtým je potrebné mať veci a vzťahy na poriadku, lebo čoskoro ideme domov ❤️

Vždy sa oplatí začať – zvlášť, keď ide o večnosť a najmä, kým je ešte čas!

„Napokon, buďme všetci jednomyseľní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácajme sa zlým sa zlé, ani zlorečením za zlorečenie, naopak – žehnajme, lebo sme boli povolaní, aby sme sa stali dedičmi požehnania.“ 1.Pet 3,8-9

Lucia M.