Zatiaľ žiadne komentáre

PÔST (20)21 – Deň druhý

Témou dnešného druhého dňa a aj celého týždňa je obnova zmýšľania. Pavol Apoštol nás vo svojom liste Rimanom 12:2 nabáda, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, ale sa premenili obnovením zmýšľania, a aby aby sme vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.

Moji drahí, myseľ je jedno veľké bojisko, kde nám prúdia rôzne podnety, ktoré prijímame z okolitého sveta. Tieto podnety sú vytvárané ako odozva na to, na čo sa pozeráme, čo počúvame alebo čo hovoríme. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa sýtili dobrými a cnostnými vecami a z našich úst, aby vychádzali dobré slová a slová povzbudenia a žehnania. Slová majú moc a veľmi ovplyvňujú našu myseľ. Častokrát sa nám z týchto vecí – podnetov, slov, vytvárajú aj sny, ktoré sa nám v noci snívajú. Po takýchto snoch by sme buď danú noc zopakovali, alebo na ňu rýchlo zabudli.

Myseľ je veľmi dôležitá, pretože ovplyvňuje naše rozhodovanie. René Descartes povedal “Myslím, teda som – Cogito, ergo sum.” a mal úplnú pravdu. Sme tým, čo myslíme. Mysľou sa utvára naša osobnosť a mysľou tvoríme históriu. A napokon, myseľ úzko súvisí s počúvaním samotného Pána Boha. Ak sa sýtime Božím slovom, tak Pána Boha budeme počuť zreteľnejšie a jasnejšie. Ak však toto štúdium zanedbávame, tak, samozrejme, tento Jeho tichý hlas bude zahmlený rôznymi vplyvmi okolitého sveta a my sa dostaneme do bodu, kedy tápeme a nemáme jasný cieľ.

Nedá sa vždy celý deň dumať nad Božím slovom, lebo máme rôzne povinnosti – zamestnania, rodiny, a preto je dobré s Ním začať ráno. A takto, keď sa Božím slovom ráno nasýtime – Hneď zrána ma nasýť svojou milosťou (Žalm 90:14), tak počas dňa sa nám v mysli vybavia, alebo môžu vybaviť, verše, ktoré sme si ráno čítali, a cez deň nás môžu nasmerovať k dobrým myšlienkam a výsledkom, alebo zastaviť nás pred niečím neblahým.

Drahí bratia a sestry, Pán Boh k nám hovorí cez rôzne spôsoby – naše svedomie, sny, intuíciu, priateľov, filmy, piesne ale hlavne cez Božie slovo. Ak sa Ním – Božím slovom budeme sýtiť každý deň a budeme s Ním tráviť čas, tak sa nám ľahšie bude obnovovať naša myseľ. Povie nám niekto niečo zlé a zhodí nás? Áno, ťažko sa to počúva, ale v takých chvíľach sa nám hneď môžu vybaviť rôzne Božie prisľúbenia, ktorých je v Písme mnoho. Napríklad – “Hospodin je môj Pastier, nebudem mať nedostatku.”, alebo “Ja poznám zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia, dať vám budúcnosť a nádej.” A toto sú len dva z mnohých. Ak si ich budeme dennodenne pripomínať, tak ľahšie odoláme útokom Zlého, ktorý sa snaží zaujať našu myseľ a ovládnuť ju. Preto, samozrejme v tom duchovnom ponímaní, si nasaďme prilbu spasenia, aby ochránila našu “hlavu” – myseľ, a aby sme vedeli obstáť v skúškach a počas Satanových náletov.

Modlime sa a postime za to, aby nám Pán Boh zjavoval svoju vôľu, aby sme boli citliví na Jeho hlas; a ak nás vedie do pokánia, prosme o odpustenie, vyznávajme Mu hriechy a snažme sa od nich odvrátiť. Ale hlavne, pripomínajme si Božím slovom Pánove prisľúbenia, ktoré má s nami, lebo sú dobré a sú Áno a Amen. Nahlas ich vyznávajme, aby sa nám cez ich počutie dostávali do nášho vnútra, ovplyvňovali nás a možno nám aj zvyšovali našu sebahodnotu a sebavedomie. Samozrejme, stane sa, že povieme, sem-tam, aj niečo zlé, ale v takom prípade môžeme hneď pristúpiť ku Trónu milosti, vyznať to, a zase sa vrátiť na správnu cestu, aby sa naša myseľ obnovila. Keď sa Božím slovom budeme sýtiť deň čo deň, po čase zistíme, že naša myseľ sa nám postupne prirodzene obnovuje a stáva sa odolnejšou voči úskočnosti diablovej, a je nám prirodzenejšie hneď vyznať daný hriech pred Pánom Ježišom Kristom. Preto nás vyzývam, aby sme sa v týchto týždenných modlitbách na toto zamerali, očakávali a boli citliví na Pána, čo nám chce povedať. Buďte požehnaní.

Michal