Zatiaľ žiadne komentáre

Pôst 20(21) – deň pätnásty

Téma týždňa: Začni

 Včera sme písali o tom, ako sa Dávid zastavil vo svojich plánoch a nepokračoval ďalej podľa nich. Zastaviť sa neznamená „zabetónovať“ sa na jednom mieste. Znamená to – prestaň počúvať sám seba, a začni počúvať Boha. Neposudzuj ako iní napĺňajú svoje poslanie a poverenie, ale hľadaj, čo je tvojím poslaním, čím Boh poveril teba. V láske povzbudzuj, aby sme boli sťa jedna duša, aby sme jedno mysleli, nerob sváry ale v pokore maj druhých za vyšších od seba, hľadaj dobro aj pre iných.  ( z 2 Filip.2:1-4, tiež príspevok- Patrik, šiesty deň pôstu) Prestaň hľadať cestu, ktorá nie je pre teba, prestaň  kritizovať,  namáhať  sa a radšej svoju energiu vlož do splnenia Božieho plánu. Tam je život, tam je požehnanie. Dávid poslúchol Boha, ďakoval Mu za Jeho plán, prijal ho za svoj  a hlavne aj  podľa neho žil. Potom prišiel Šalamún a vystavil chrám a požehnanie bolo na celom národe.

Včera sme tiež písali aj o našom „chráme“. S obavou sme sa pustili do kúpy pozemku s tým, že tam neskôr bude stáť nová modlitebňa. Išli sme do toho s malou vierou, možno ako horčičné zrno – ale to stačí na splnenie Božích plánov! Bol to a je to Boží plán pre naše spoločenstvo. Vieme ako sme sa nesmelo pustili do plánov novej modlitebne, už tej podľa Božej vôle, ale aj ako nás cez pastora Boh povzbudil, rovnako ako Dávid Šalamúna slovom : 1 Krn. 28: 20 A Dávid riekol Šalamúnovi, svojmu synovi: Buď silný a zmužilý a konaj! Neboj sa ani sa nestrachuj, lebo Hospodin Bôh, môj Bôh, je s tebou, nenechá ťa ani ťa neopustí, dokiaľ nedokončíš všetkého diela s tebou, nenechá ťa ani ťa neopustí, dokiaľ nedokončíš všetkého diela služby domu Hospodinovho.  Tehly a dom, to ide dohromady,  tehly sú pospájané maltou a postaví sa dom. Tehly sú rôzne, majú rôzny tvar, hodnotu i veľkosť. Začínali sme s málom, len pár desiatok tisíc €, to by možno nestačilo ani na tie tehly, ktoré sú už zamurované v novej modlitebni. Mali sme prísľuby – kupovali sme „tehly“, jednu za 1200€. Niekto kúpil 20, niekto viac, niekto menej, ale ani to by nestačilo na stavbu. Boh však neopustí nikoho, kto plní Jeho vôľu, zabezpečuje nám aj financie na stavbu. Ruku na srdce, veď aj to, čo sme dali my zo svojho vrecka nám dal Hospodin! Bez Jeho požehnania, by sme nedali nič. Viem to aj zo svojho života, keď pred pár rokmi som cudzím zavinením mohol zo dňa na deň zostať na mizine (Žalm 37:32-33). Bezbožný striehne spravedlivého a hľadá akoby ho pripravil o život.  Ale Hospodin ho neopustí a neponechá ho v jeho ruke ani ho nedá odsúdiť, keď by bol súdený.

Táto stavba však nie je naším cieľom, je iba prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Tým je „duchovná stavba, duchovný dom“. Tehly a dom, to ide dohromady,  tehly sú pospájané maltou a postaví sa dom. Tehly sú rôzne, majú rôzny tvar, hodnotu i veľkosť. Jednou z tehiel duchovného domu sú aj terajšie modlitby a pôst. Takto vyzerajú niektoré tehly na stavbu duchovného domu. Tá malta je Duch Svätý, ktorý tehly spojí a vznikne nádherná Božia stavba, z ktorej žiari do tmy Božia sláva. Ak už tvoríš tieto tehly – vytrvaj, odmena ťa určite neminie, lebo aj ty sa stávaš chrámom Božím.  1. Kor. 3:16 Či neviete, že ste chrámom Božím, a že Duch Boží prebýva vo vás?   Ak sa iba pozeráš, či dokonca ich kazíš – zastav sa, obnov svoju myseľ a začni tvoriť nové tehly na duchovný dom. 1. Kor. 3:17 Ak niekto kazí chrám Boží, toho zkazí Bôh; lebo chrám Boží je svätý, ktorým ste vy. Stále nie je neskoro , pretože Božia milosť ešte stále trvá.

Ján B.