Zatiaľ žiadne komentáre

PÔST 20(21) – deň piaty

Je to veľké požehnanie, keď sa naše telo v pôste pokoruje a náš duch môže rásť. Božie slovo mení a napráva náš niekedy nesprávny pohľad na Boha, seba, svoje okolie, veci, život, čas, peniaze…
“Keď vy zostanete v mojom slove, vpravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.” (Ján 8:31-32)
Ja som sa rozhodla aj nepozerať TV večer a radšej byť s Bohom, rozjímať nad Jeho pravdami pre môj život. A naozaj som rýchlo zistila, ako ma to oslobodilo od hlúpostí, často zbytočných informácií a mám viac času. Čas strávený s Bohom nás totálne poznačí, v dobrom 😁😊.
“No, my všetci odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej sťa v zrkadle meníme sa na ten istý obraz, od slávy v slávu, jako od Ducha Pánovho.” (2.Kor.3:18)
Keď žijeme s vedomím Božej prítomnosti celý deň, je to na nás, našich životoch, postojoch, reakciách a vzťahoch vidieť. Odrážame Jeho slávu.
V knihe Život s jasným cieľom ma veľmi zastavila myšlienka…Nebudeš v raji ešte ani dve sekundy a zvoláš: “Prečo som len venoval toľko pozornosti veciam, ktoré boli tak dočasné? Ako som tak mohol rozmýšľať? Prečo som stratil toľko času, energie a pozornosti na to, čo bolo len dočasné?”
Odstraňujme i dnešný deň z našej mysle zbytočné podnety a z nášho života neužitočné činnosti. Vykupujme čas a sústreďme sa na večné nepominuteľné hodnoty – lásku, radosť, pokoj (blízky vzťah s Bohom), zdieľanie sa s druhými, praktickú pomoc, záujem o druhých, svedčenie o Ježišovi…
Takto premenení sa staneme príkladom a požehnaním pre našich najbližších aj ďalších ľudí okolo…A o to tu ide! Každý deň je dôležitý, aj keď sa nám v tomto období niektorým možno zdajú rovnaké…
Nech je Pán Ježiš Kristus z našich životov vyvýšený!!!
s láskou vaša sestrička Mimika 😊💗🙏