Zatiaľ žiadne komentáre

Pôst 20(21) – deň šestnásty

Téma týždňa: Začni

“Veď my sme skutočne obrezaní, my, ktorí v Božom Duchu slúžime Bohu, chválime sa v Kristovi Ježišovi a nespoliehame sa na telo, hoci ja by som sa mohol spoliehať aj na telo.
Ak si niekto iný myslí, že sa môže spoliehať na telo, tým skôr ja” Fil 3:3-4
Pavol opisuje v týchto veršoch ako sa nemáme spoliehať na telo, ďalej však ukazuje aj na to, čo všetko dokázal – dodržal celý zákon, bol bezúhonný, vedel, čo má robiť a čo robiť nemá, vyšpičkoval to do dokonalosti, mohol si už všetko zaslúžiť, pretože dokázal splniť to, čo bolo dané …
V ďalších veršoch to však poukazuje na to, že to pokladá za odpad, za smetie, za stratu..
“A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista” Filip 3:8
Keď si predstavíme smetie, ktoré máme v koši, dávame ho tam, lebo je nepotrebné, na nič nám neslúži, chceme sa ho čo najskôr zbaviť, lebo z neho vychádza aj zápach a ten nebýva príjemný..
A niekedy sa rozhodujeme pri odpade veď toto ešte niekedy použijem, veď možno sa mi to zíde a zaberá nám to len miesto a nevytvára priestor na nové..
Pavol opisuje že všetko to poznanie, dokonalosť, to čo si myslíme že sme dosiahli je odpadom a je ničím v porovnaní s Ježišom Kristom,  On je tým ziskom, On je plnosťou zákona, On je ten ktorý je spravodlivý a ospravedlňuje, v Ňom je všetko, On je tou dobrou a príjemnou vôňou
Ako to ďalej aj Pavol opisuje: “…ale len jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou.” (Filipanom 3:13)  A pred ním bolo dosiahnutie Božej slávy vo všetkom. Keď sme už začali upratovať, triediť a vyhadzovať nevracajme sa k “odpadu” veď niekedy to možno vytiahnem a použijem, zanechajme minulosť a začnime sa pozerať dopredu za Pánom Ježišom, on je tým správnym smerom 😉
Lívia