Stretnutie Rumunských veriacich 24.11.2018 (VIDEO)

24. Novembra 2018 sa u nás v zbore konalo Stretnutie Rumunských veriacich. Chválami slúžila chválospevová skupina z Viedenského zboru AGAPE. Slovom na tému: “Diabol, náš nepriateľ” slúžil pastor Vladimir Pustan. Prekladal Janko Lakatos, pastror zboru Nesvady. Vladimir Pustan: http://ciresarii.ro Chválospevová skupina: http://agapewien.at

pokračovať v čítaní

Zborový deň 30.07.2017

Božie Slovo hovorí, že cirkev nie je budova. Boží chrám tvoria ľudia stvorení, zachránení, premenení a zmocnení Živím Bohom. Realitu tejto pravdy sme spolu zažili 30. júla na spoločných bohoslužbách v záhrade. Toto video rozprava príbeh tohto požehnaného dna. Od rana prichádzali ľudia s očakávaním a úsmevom. Uctievanie mohli počuť...

pokračovať v čítaní