Zatiaľ žiadne komentáre

Týždeň modlitieb a pôstu OKTÓBER

Na začiatku každého mesiaca stojíme ako zbor spolu v modlitbách a pôste. V stredu o 18:00 sa stretávame v zbore na spoločné modlitebné stretnutie.

Tento mesiac to vychádza od pondelka 2. októbra do piatku 6. októbra.

Modlitebné Dôrazy pre tento mesiac:

  1. Mesiac úcty k starším: Zdravie starších bratov a sestier, Potešenie a povzbudenie, materiálne zabezpečenie (modlitby žehnania v zmysle Žalmu 23)
  2. Hľadanie Božej tváre v oblasti stavby novej modlitebne (vedenie, viera, zabezpečenie)
  3. Duchovné prebudenie: v zbore, v rodinách, v spoločnosti (Nech všetci vidíme že jediná odpoveď je Kristus)