Zborový deň 30.07.2017

Božie Slovo hovorí, že cirkev nie je budova. Boží chrám tvoria ľudia stvorení, zachránení, premenení a zmocnení Živím Bohom. Realitu tejto pravdy sme spolu zažili 30. júla na spoločných bohoslužbách v záhrade. Toto video rozprava príbeh tohto požehnaného dna. Od rana prichádzali ľudia s očakávaním a úsmevom. Uctievanie mohli počuť...

pokračovať v čítaní

YC Slovensko 2016

YC Slovensko je 2-dňová konferencia mládeže Apoštolskej cirkvi. Našim hosťom na YC 4-5. novembra v Galante bude rečník a autor knihy Unmasked – JIM ANDERSON z USA. Jim má srdce pre mladú generáciu a špeciálne pomazanie slúžiť mladým v oblasti uzdravenia IDENTITY, SEXUALITY a povolávať túto generáciu do SLOBODY &...

pokračovať v čítaní

Stanovisko ACS k článku v týždenníku Plus7dní

Uvádzame stanovisko Rady Apoštolskej cirkvi na Slovensku k článku, ktorý je zverejnený v týždenníku Plus7dní: Redakcia Plus7dní, ktorá nás oslovila ohľadom zodpovedania otázok za Apoštolskú cirkev, uverejnila článok bez možnosti preveriť, či vôbec ide o člena našej cirkvi a či sú vyjadrenia druhej strany (matky 34 ročnej ženy dcéry) pravdivé....

pokračovať v čítaní